TJØRHOM-SAMLINGEN

TJØRHOM-SAMLINGEN

Praktbok for kunstinteresserte designet og trykket hos HBO AS

Haugesund Billedgalleri har samarbeidet med Haugesund Bok & Offset (HBO) om utgivelse av en fullstendig katalog over Tjørhom-samlingen. I 2008 gav kunstsamleren Ola Tjørhom over 300 kunstverk av norske og internasjonale kunstnere i gave til Haugesund Billedgalleri/ Haugesund kultur og festivalutvikling KF – nå presenteres samlingen i bokform.

Tjørhom-samlingen i Haugesund Billedgalleri.

Det skjer ikke ofte at kunstmuseet Haugesund Billedgalleri mottar så omfattende donasjoner som Tjørhom-samlingen. Samlingen består av 322 kunstverk (i teknikkene tresnitt, trestikk og linoleumssnitt), og var i sin tid regnet som Norges største private samling av høytrykk.

Høytrykk er den eldste formen for trykketeknikk. Teknikken ble først tatt i bruk i Kina, før den mange hundre år senere kom til Europa. Tresnittets blomstringstid var fra 1500-tallet av, og fikk et høydepunkt nasjonalt og internasjonalt med Edvard Munch, og den tyske ekspresjonismen på begynnelsen av 1900-tallet. Samlingen av høytrykk utgjør et av tyngdepunktene i Billedgalleriets kunstsamling. Det første tresnittet som ble kjøpt inn var «Vampyr» av Edvard Munch, anskaffet i 1915. Andre kjente høytrykkskunstnere som er rikt representert er Trygve Goa (1925-2013) fra Haugesund, Knut Rumohr (1916-2002), Niclas Gulbrandsen (1930-2013), Tom Gundersen (f. 1951), Annette Kierulf (f. 1964) og Caroline Kierulf (f. 1968), m.fl.

Ut over Nasjonalmuseets samling finnes det ikke kunstmuseer i landet som har så mange høytrykkskunstnere representert som Haugesund Billedgalleri. Dette, sammenholdt med vår satsning på innkjøp av høytrykkskunst og de svært gode forholdene vi har for visning av grafisk kunst, gjør at vi utmerker oss i nasjonal sammenheng, sier gallerileder Grethe Lunde Øvrebø.

Et omfattende og unikt bokprosjekt
Som et ledd i arbeidet for å øke kunnskapen og interessen for høytrykket generelt og Tjørhom-samlingen spesielt, har det vært et stort ønske å kunne presentere hele samlingen i en omfattende bestandskatalog. Etter mange år foreligger nå boken, ikke bare med en fullstendig oversikt over samlingen, men også med flere artikler knyttet til høytrykket som kunstform. En av tekstene er skrevet av kunstkritiker Trond Borgen. Han gav i sin tid uttrykk for sin begeistring over at Tjørhom-samlingen hadde fått et varig «hjem» i Haugesund Billedgalleri. Vi har fått tillatelse til å gjengi kunstkritikken som opprinnelig sto på trykk i Stavanger Aftenblad. Giveren, Ola Tjørhom, forteller om hvordan hans begeistring for høytrykket utviklet seg fra å eie noen ganske få grafiske blad til å bli Norges største private samling av høytrykk. Sidsel Helliesen regnes som vårt lands største kapasitet når det gjelder kunst på papir. Hennes artikkel gir en flott innføring i høytrykkets historie, dets kvaliteter og særlige egenskaper som kunstform. Grethe Lunde Øvrebø har møtt to kunstnere som anvender teknikken høytrykk: Peter Brandes og Tom Gundersen lar oss få et innblikk i den enkeltes kunstnerskap og erfaring med høytrykket som kunstnerisk medium.

I nasjonal sammenheng er dette bokprosjektet unikt. Det finnes litteratur som omhandler grafikken generelt eller kunstnere som arbeider med høytrykket spesielt, men det er første gang det publiseres en historisk gjennomgang av høytrykkskunsten, eksemplifisert med så mange og sentrale kunstnere, sier ansvarlig redaktør for boken, Grethe Lunde Øvrebø.

Samarbeid med lokalt design og trykkeri - HBO
Haugesund Billedgalleri valgte å samarbeide med en lokal bedrift om utformingen og trykkingen av kunstboken. Haugesund Bok og Offset AS (HBO) etablerte trykkeri i 1969 og har siden starten vært innovative og nytenkende.

Samarbeidet med HBO har vært viktig for et best mulig resultat. HBO er en av de dyktigste aktørene i landet på produksjon av kunstbøker, så arbeidet vårt har vært i de beste hender, sier Grethe Lunde Øvrebø.

Pressen inviteres til boklansering torsdag 14. januar kl.12.00
Haugesund Billedgalleri inviterer pressen og spesielt inviterte gjester til boklansering torsdag 14. januar kl. 12.00 i Haugesund Billedgalleri.
Inviterte gjester er bla.: Ola Tjørhom (kunstsamler og giver), Sidsel Helliesen (kunsthistoriker og forfatter), Trond Borgen (kunstkritiker), Ørjan Risanger (daglig leder HBO), Arne Christian Mohn (ordfører), Eilif Fjon (kultursjef), Hege Østensjø Børgesen (styreleder i Haugesund kultur og festivalutvikling KF), styret i Haugesund kultur og festivalutvikling KF, Mads Ramstad (dir. Haugalandmuseene) m.fl.

KUNSTSUPPE
Haugesund Kunstforening inviterer også til boklansering senere, samme dag. Kl. 17.00, torsdag 14. januar vil publikum først få servert suppe fra Lothes Mat og vinhus og deretter en presentasjon av bokprosjektet ved gallerileder Grethe Lunde Øvrebø og kunsthistoriker og forfatter Sidsel Helliesen.

Kontaktperson:
For mer informasjon kontakt gjerne gallerileder Grethe Lunde Øvrebø: grethe.lunde.ovrebo@haugesund.kommune.no eller tlf. 52 74 41 80/ 90 88 16 65.