Vi vil ha trykk - her er beviset

Vi vil ha trykk - her er beviset

Vi vil ha trykk - her er beviset

I en ny rapport om forbrukernes preferanser for ulike medier kommer det frem at vi foretrekker å lese fra papir i stedet for på skjerm.

På oppdrag fra Two Sides fremkommer det av undersøkelsen at 84% av respondentene forstod, husket og brukte informasjon de hadde tilegnet seg fra trykk mye bedre enn informasjon mottatt fra en digital enhet. Mens 83% oppga en klar preferanse for lesing på papir for kunnskap om komplekse temaer, og undersøkelsen avdekket også at 79% syntes trykte medier var mer avslappende å lese.

Totalt sett ble det rapportert at 79% av de spurte foretrakk å lese på utskrift når de får valget, mens 60% av mobilbrukere viste seg å være bekymret for hvordan de digitale enhetene kunne skade helsen. “Resultatene av den britiske undersøkelsen er en god pekepinn for beslutningstakere av informasjonsdistribusjon, særlig for annonsører, markedsførere og lærere som er helt avhengige av å forstå hvordan informasjon blir formidlet, mottatt, bearbeidet og lagret”, forklarer Martyn Eustace, Director of Two Sides. “Mens lesing på skjerm fyller mer og mer av forbrukernes tid, er våre preferanser fortsatt en fysisk leseopplevelse. Derfor betraktes det som en troverdig kanal som er mer informativ og mindre distraherende uten å skade helsa.”

69% av de spurte er mer avslappet og mottakelige når de leser papiraviser, i motsetning til 25% som sa det samme når de leste digitale nyheter.
83% av alle respondenter uttrykker en klar preferanse for papir når de skal lese kompliserte dokumenter.
84% av oss mener de forstår og husker informasjon formidlet på trykk mye bedre enn det de leser digitalt.
79% er mer avslappet når de leser fra trykk og papir.

Du kan lese hele undersøkelsen på www.twosides.info/Literacy-and- Learning-2015