miljø

Svanemerket

Svanemerket er et offisielt miljømerke. Bak merket står Nordisk Miljømerking som gransker og stiller krav til bruk av sertifiserte råvarer, begrenset bruk av miljøfarlige kjemikalier, utslipp til luft og vann og lavt energiforbruk i forbindelse med fremstillingen av papiret, og til miljø- og kvalitetssikring, bruksegenskaper og avfallshåndtering. De strenge kravene er absolutte, og skjerpes med 3-5 års mellomrom.

Les mer →

RIKTIG VALG AV PAPIR

Jo mer vi beveger oss inn i den digitale tidsalder, jo viktigere er det å velge effektfulle papirkvaliteter til trykksaken. For det dreier seg om å skape oppmerksomhet og sikre at virksomhetens eller produktets budskap blir husket.

Har du bruk for inspirasjon og en sparringspartner, kan du kontakte oss. Vi er spesialister på papir og samarbeider tett med våre papirleverandører for å kunne gi deg råd og meninger - slik at du kan gjøre et riktig valg.

Les mer →